Book

ศิลปะ-สถาปัตยกรรมคณะราษฎร: สัญลักษณ์ทางการเมืองในเชิงอุดมการณ์

by  ชาตรี ประกิตนนทการ

Table Of Contents

  • งานฉลองพระนครครบ 150 ปี : อนุสาวรีย์สุดท้ายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
  • เมรุคราวกบฏบวรเดช : เมรุสามัญชนครั้งแรกกลางท้องสนามหลวง
  • วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน : วัดสัญลักษณ์ประชาธิปไตยยุคคณะราษฎร
  • ศิลปะคณะราษฎร 2475-2490
  • งานฉลองรัฐธรรมนูญ
  • สถาปัตยกรรมคณะราษฎร : คุณค่าทางประวัติศาสตร์ต่อการอนุรักษ์

Subject

แง่การเมือง / ประวัติ / การเมืองและการปกครอง, 2475-2490 / สถาปัตยกรรม / สถาปัตยกรรมไทย / สถาปัตยกรรมกับรัฐ / 2475-2490 / ไทย

Details

Published กรุงเทพฯ : มติชน, 2563
Language Thai
Material 376 หน้า
ISBN 9789740217084
Location
TCDC Bangkok - General Collection

Related To This Item

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


You May Also Like

แนะนำสื่ออื่นๆ ที่น่าสนใจ


Your Recent Views

สื่ออื่นๆ ที่คุณเพิ่งดู